دستمال مرطوب تقلبی ! - شبکه‌ما

  یکی از دوستان که از خودش و دستمال مربوطش فیلم گرفته که از پرواز ایران ایری که به المان داشته چیز هایی را می گوید...

دستمال مرطوب تقلبی !

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

یکی از دوستان که از خودش و دستمال مربوطش فیلم گرفته که از پرواز ایران ایری که به المان داشته چیز هایی را می گوید که دیدن آن خالی از لطف نیست

او در این وییو می گوید که این دستمال برای پرواز ایران ایر می باشد که او پروواز ایران و المان را با این پرواز تجربه کرده است و می گوید که پشت این دستمالی که در هواپیما به ما داده اند نوشته شده که دستمال مرطوب کننده دست و صورت ساخت شرکت فلان که این را به فارسی نوشته ولی در واقع و کاور اصلی این که انکلیسی است نوشته که ساخت کشور پانو که زیر آن هم نوشته که این برای دستمال مرطوب سرویس بهداشتی می باشد نه دست و صورت که این را به صورت دستمال مرطوب به ایرانی ها در پرواز ها می دهند

و در زیر این نوشته ها نیز نوشته شده که دستمال مرطوب سرویس و کاشی و شیر الات و سینک و وان حمام و غیره ه این نیز در نوع خودش جالب بود و متاسفانه اشتباهی  بود