فیلم خداحافظ زبان - شبکه‌ما

فیلم خداحافظ زبان رابطه یک زن شوهر داری را با یک جوان مجردی بیان می کند که این بیان را از دیدگاه یک سگ ولگرد...

فیلم خداحافظ زبان

دسته بندی ها:
توضیحات:

فیلم خداحافظ زبان رابطه یک زن شوهر داری را با یک جوان مجردی بیان می کند که این بیان را از دیدگاه یک سگ ولگرد عنوان می کند و از فصلی از سال به فصلی دیگر و از شهری به شهر دیگر و از سالی به سال دیگر که اما این فقط یک برداشت از فیلم است و شاید تماشگر بتواند دو روایت از یک زوج و یا حتی روایتی دیگر را در این فیلم ببینند که می گویند این فیلم سال ها بر روی ذهن ها باقی می ماند و راجب آن حرف می زنند