کله گاو و جگر مرغ در ایران - شبکه‌ما

  یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه عمران دانشگاه امیر بیر گفته که برخی از متوریان آب کشور به خوبی نقش خودشان را ایفا نمی کنند...

کله گاو و جگر مرغ در ایران

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه عمران دانشگاه امیر بیر گفته که برخی از متوریان آب کشور به خوبی نقش خودشان را ایفا نمی کنند و باید در این زمینه هم گرایی بیشتری به سازمان ها و اورگان های مربوطه ایجاد بشود که شمس می گوید که متاسفانه برای برخی منابع ارزشمند جایگاه مناسبی نداریم و همیشه مشکلات را به دقیقه نود می گذاریم تا ببینیم چه می شود با اینکه زمستان در راه است ولی هنوز خیلی از مدرسه ها با بخاری نفتی گرمای کلاس ها را ایجاد می کنند