لر جدید - شبکه‌ما

این مرد که در این ویدیو می بینیم می گوید که من یک لر جدید هستم و در واقع من از لرستان هستم و او...

لر جدید

دسته بندی ها:
توضیحات:

این مرد که در این ویدیو می بینیم می گوید که من یک لر جدید هستم و در واقع من از لرستان هستم و او با اینکه صدای قشنگی د ارد و بسیار زیبا گیتار می زند ولی ی جوری می خواند که انگار او لکنت دارد و او چند تا از اهنگ های اسپانیایی و ایرانی که همان بارون بارون هست را با اهنگ امو میا ترکیب می کند تا یک اهنگ جدید را بسازد و او می گوید که از لرستان می باشد ولی فارسی را می فهمد و عربی و انگلیسی هم متوجه می شود