خنده - شبکه‌ما

در این برنامه راجب سلامت روان صحبت می کنیم که همه ما از یک دل سیر خندیدن لذت می بریم ولی اما این خنده واقعا...

خنده

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این برنامه راجب سلامت روان صحبت می کنیم که همه ما از یک دل سیر خندیدن لذت می بریم ولی اما این خنده واقعا اثر دارد و چقدر صحت دارد که امروز در باره آن با پروففسور صحبت می کنیم که او می گوید که بادی بیشتر از سرفه به فکر ما می اید وقتی که ما به خنده فکر می کنیم که او می گوید که این حقیقت دارد که خنده مانند ورزش می ماند و بعد از اینکه ما بخندیم احساس سر زندگی به فرد دست می دههد و انی به دلیل بالا رفتن انزیم ها می باشد ولی جای ورزش کردن را نمی گیرد