108 متلک به یک زن در روز - شبکه‌ما

  اینجا منهتن هست شهری که به یک زن در طی یک روز 108 متلک انداخته اند که این زن یک شلوار جین و لباسی پوشیده...

108 متلک به یک زن در روز

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

اینجا منهتن هست شهری که به یک زن در طی یک روز 108 متلک انداخته اند که این زن یک شلوار جین و لباسی پوشیده و استین کوتاه بر تن دارد که متلک هایی از قبیل زیبا و اینکه چه خبر و اینکه روز خوبی داشته باشی و سلام ویا اینکه با اون راه می روند و یا یا می گویند عزیزم و  حالت چطوره دختر و اینکه خیلی از او تعریف می کنند و یکی هم در اخر به او می گوید که لازم نیست تشکر کنی که خیلی جالب هست که همه این ها در عرض یک روز می باشد

تگ :