پیشگیری از ابولا - شبکه‌ما

بیمارستانی در ایالت نیوجرسی و پرستار 29 ساله ای که در انجا اجبارا قرنطینه شد و وقتی او هیچ اثاری از ابولا نداشت از قرنطینه...

پیشگیری از ابولا

دسته بندی ها:
توضیحات:

بیمارستانی در ایالت نیوجرسی و پرستار 29 ساله ای که در انجا اجبارا قرنطینه شد و وقتی او هیچ اثاری از ابولا نداشت از قرنطینه بیرون آمد ولی اعتراضش به نحوه رفتار مقام های رسمی سر و صدای زیادی کرده و به رفتار مقام های رسمی سر و صدای زیادی کرده و رئیس جمهوری امریکا نیز با قرنطینه اجباری خدمه بهداشتی مخالفت کرده است و می گوید که نمی خواهیم خدمه بهداشتیمان را قرنطینه کنیم ولی باید حتما از نداشتن بیماری  آن ها اطمینان حاصل کنیم  که مبتلایان از بیش از 10 هزار نفر می گذرد