اثار 6000 ساله در شیراز - شبکه‌ما

در نزدیکی شهر تخت جمشید و در نزدیکی پل مرو دشت مورد بازرسی قرار گرفته و می توان گفت که تقریبا یک شهر بسیار مهم...

اثار 6000 ساله در شیراز

دسته بندی ها:
توضیحات:

در نزدیکی شهر تخت جمشید و در نزدیکی پل مرو دشت مورد بازرسی قرار گرفته و می توان گفت که تقریبا یک شهر بسیار مهم باستانی بوده است و یک اسکلت مربوط به یک تدوین در 6 هزار سال پیش است و استخ وان های او را جمع کرده اند که سن و جنس و آب و هوای قدیم و او را با همین استخوان ها پیدا کرد و گیاه باستانی ها نیز توسط باستان شناسی این خاک ها را مطالعه می کنند و برای آن ها مهم است که چه دانه های گساهی را مردم گذشته استفاده می کردند