خواب ترسناک کیتی کوچولو - شبکه‌ما

گربه کوچولو که چند ماهی بیشتر نداره شاید هم سنش کمتر باشد به ظاهر خواب ن=ترسناکی می بیند و خودش را تکان می دهد و...

خواب ترسناک کیتی کوچولو

دسته بندی ها:
توضیحات:

گربه کوچولو که چند ماهی بیشتر نداره شاید هم سنش کمتر باشد به ظاهر خواب ن=ترسناکی می بیند و خودش را تکان می دهد و او در شکم مادرش خوابیده که جالب هست دم و پاهای خود را بر اساس دیدن خواب تکان می دهدد ولی تا به حال گربه ای که شکمش صورتی باشد را من که ندیده بودم که در این ویدیو دیدم که این باعث می شود که کار او جالب تر هم به نظر برسد و این گربه بر کمر خود خوابیده در حالی که گربه ها چهار دست و پای خود را هنگام خواب به پایین می گذارند