تنفس مصنوعی به پرنده - شبکه‌ما

در این ویدیو چگونه تنفس دادن به یک پرنده را که در حال مرگ هست را می بینیم که دقیقا این پرنده مانند انسان می...

تنفس مصنوعی به پرنده

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این ویدیو چگونه تنفس دادن به یک پرنده را که در حال مرگ هست را می بینیم که دقیقا این پرنده مانند انسان می ماند که انسان هر 15 یا 5  ضربه زدن به سینه می باشد که این ضربه ها به سینه کودک و جوان ها و بین انسان و پرنده خیلی فرق می کند که پرنده آن به گونه ای به اطراف سینه اش می باشد که سپس به آن بعد از مدتی به تنفس دهان به دهان می دهیم که این  تنفس در پرندگان را باید به بینی آن ها بدهیم که بسیار جالب میباشد