لوکس ترین قطار اروپا در تهران - شبکه‌ما

اولین قطار گردشگری به ایستگاه بین المللی تهران رسید این قطار مجارستانی بعد از عبور از بولغاری و رومانی و ترکیه وارد کشور ایران شد...

لوکس ترین قطار اروپا در تهران

دسته بندی ها:
توضیحات:

اولین قطار گردشگری به ایستگاه بین المللی تهران رسید این قطار مجارستانی بعد از عبور از بولغاری و رومانی و ترکیه وارد کشور ایران شد و این قطار 48 تا مسافر و تعدادی کارکنان داشته که انها از ایران و مردم ایرانی خوششان آمد و می گفتند که مردم ایران خیلی ما را تحویل گرفتند و به شیراز و اصفهان نیز رفتند و می گویند که اصفهان خیلی جای جالبی بوده است و می گویند که ایران آن طوری که می گفتند نبود و خیلی احساس خوب و راحتی داشتیم که خوش گذشت