فوران شگفت انگیز اتشنشان - شبکه‌ما

در این ویدیو یک فوران اتشفشان را که بسیار زیبا هست می بینیم که این نشان می دهد که چقدر خدای ما بزرگ و قادر...

فوران شگفت انگیز اتشنشان

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این ویدیو یک فوران اتشفشان را که بسیار زیبا هست می بینیم که این نشان می دهد که چقدر خدای ما بزرگ و قادر و تواناست و چقدر همه چیز را با دقت درست کرده است و چه چیز های خوبی برای ما افریده است و با این همه نعمت هنوز هم افرادی هستند که متاسفانه نا شکری می کنند و واقعا که خدا عجب صبری دارد این اتشفشان لحظه ای است که وقتی اتفاق می افتد از فضا فیلم گرفته شده است و در واقع این منظره فوران اتشفشان از فضا می باشد