واکسن ازمایشی ابولا - شبکه‌ما

واکسن ازمایشی ابولا که برای اولین بار در بیمارستان سوئیس بوده است در روی خدمات سالمی انجام می شود که آن ها بر ازمایشی بودن...

واکسن ازمایشی ابولا

دسته بندی ها:
توضیحات:

واکسن ازمایشی ابولا که برای اولین بار در بیمارستان سوئیس بوده است در روی خدمات سالمی انجام می شود که آن ها بر ازمایشی بودن آن تاکید کرده اند و بر روی 120 داوطلب این ازمایش انجام می شود و از شامپازه ای با ژن های دستکاری شده به دست آمده است و در حال حاضر حدود 10 هزار نفر در افریقا به دلیل ابولا جان خود را از دست داده اند و از این رو افراد مختلف مخصوصا امریکا برای جلوگیری و ریشه کن کردن این بیماری تلاش می کنند