در امد مدلینگ های ایرانی - شبکه‌ما

تا به حال به این فکر کرده اید که در امد مانکن های ایرانی چقدر است و چرا در ایران شغل مانکنی شغل حساب نمی...

در امد مدلینگ های ایرانی

دسته بندی ها:
توضیحات:

تا به حال به این فکر کرده اید که در امد مانکن های ایرانی چقدر است و چرا در ایران شغل مانکنی شغل حساب نمی شود و با این حال کلی مانکن داریم که در این ویدیو راجب مدلینگ و اینکه مدلینگ چیست و همه سوال های بی پاسخ راجب مدلینگ را در این ویدیو خود مدلینگ ها جواب می دهند که آن ها می گویند بیشتر فشن مدلینگ را در ایران می شناسند و هر کسی که بتواند یک محصول  را تبلیغ بکند و استفاده از شخص می توانند آن محصول رار بهتر جلوه بدهند