روحانی - کامرون؛ دیدار عالیترین مقام های اجرایی ایران و بریتانیا - شبکه‌ما

      اطلاع از حوادث سیاسی کشور بسیار خوب و همه است.

روحانی - کامرون؛ دیدار عالیترین مقام های اجرایی ایران و بریتانیا

دسته بندی ها:
توضیحات:

      اطلاع از حوادث سیاسی کشور بسیار خوب و همه است. سیاست به معنایی که امروز به ان داده میشود گرفتن اتیاز و ندادن امتیاز است  اما این چیزی نیست کهمیتواند صلح و آرامش را برای همه انسان ها فراهم آورد. کوشش برای استعمار هر کشوری نه تنها باعث عقب ماندگی آن کشور می شود بلکه به دلیل وابستگی کشوراه به یکدیگر این روحیه مانع از پیشرفت همه گشورها خواهد شد. همانگونه که می دانیم بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار.

      برای اینکه همه کشورها بتوانند پیشرفت کنند و جهانی مملو از عشق و صلح داشته باشیم باید کل دنیا را یک کشور بدانیم نه اینکه تنها برای پیشرفت کشور خود تلاش کنیم. چرا که همه انسان ها مخلوق یک خالقند همه انسان های در روح برابرند. تنها در این صورت است که به مقصد اصلی خود می رسیم. این ویدیو با عنوان رواحانی-کمرون، در آستانه دیدار عالیترین مقام های اجرایی ایران و بریتانیا برای شما فراهم شده است. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت ببرید.