شوخی جنجالی آل نعمه با خلعتبری با کف اسپری داوری - شبکه‌ما

       علاوه بر این که خود روزش فوتبال بسیار مورد توجه مردم است، نه تنها در ایران بلکه ر اغلب کشورهای دنیا، حواشی...

شوخی جنجالی آل نعمه با خلعتبری با کف اسپری داوری

دسته بندی ها:
توضیحات:

       علاوه بر این که خود روزش فوتبال بسیار مورد توجه مردم است، نه تنها در ایران بلکه ر اغلب کشورهای دنیا، حواشی آن هم خود به تیتر های خبری تبدیل می شوند و گاه مخاطبان بیشتری از خود مسابقات فوتبال را به خود جلب می کنند. ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. یکی از برنامه هایی که به بررسی مسائل فوتبال می پردازد نود است که اتفاقا مخاطبان بسیاری هم دارد و جدا از مسابقاتی که به گزارش آن ها می پردازد به حواشی و نحوه داوری و سایر مسائل مربوط به فوتبال هم می پردازد

     صحبت از حواشی فوتبال بود و رفتاری بازیکنان که زیر ذره بین خبرنگاران و برنامه های مرتبط هستند. این بار شما شاهد شوخی عجیب و شاید جنجالی با کف اسپری داوری هستید. این کف که برای نثبیت جای بازیکنان پشت خط مشخص در ضربات ایستگاهی است این بار وسیله ای برای شوخی قرار گرفته است شوخی ای که نتیجه بدی در بر نداشت و با عکس العمل دوستانه خلعتبری به پایان رسید، آل نعمه کف اسپری را به صورت خلعتبری می زند. امیدوارم از دیدن این ویدیو زیبا لذت ببرید.