خونریزی عنکبوتیه - شبکه‌ما

خونریزی زیر عنکبوتیه یعنی خونریزی بین دو قشاع پوشاننده مغز که می تواند سر درد شدید و حاد داشته باشد که با درد چشم و...

خونریزی عنکبوتیه

دسته بندی ها:
توضیحات:

خونریزی زیر عنکبوتیه یعنی خونریزی بین دو قشاع پوشاننده مغز که می تواند سر درد شدید و حاد داشته باشد که با درد چشم و حساسیت زیاد به نور و سفتی گردن در هنگام حرکت و تب و علت این بیماری نیز اسیب به سر می باشد و پارگی یک انوریسم و قسمت ضعیف شدن شریان که در بچگی نیز وجود داشته است و کم خونی و اختلال عوارضی دارو ها و عوارض تشدید کننده این بیماری نیز کیست کلیه و فشار خون بالا و هنگام دوچرخه سواری از کلاه ایمنی استفاده کنید