نوحه خوانی رضا صادقی در محرم - شبکه‌ما

می گویند که هر کسی که در محرم قدمی برای امام حسین بر دارد حتما لیاقت این کار را داشته که خدا این توفیق را...

نوحه خوانی رضا صادقی در محرم

دسته بندی ها:
توضیحات:

می گویند که هر کسی که در محرم قدمی برای امام حسین بر دارد حتما لیاقت این کار را داشته که خدا این توفیق را به او داده که کاری کند و در این جا نیز رضا صادقی را داریم که برای امام حسین نوحه خوانی می کند که گرچه خیلی از خوانندکان دیگری را نیز داریم که این گونه بوده اند ولی رضر صادقی فارق از خوانندگی اش را کلا از نوحه خوانی شروع کرده و او می گوید که این کار افتخار من است که مدینه سرای اهل ببیت هستم