دزدیدن از ایران - شبکه‌ما

یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه با هنر کرمان با بیان این که کشور های درگر با تولید بسیاری از محصولات دارند جایگزین ایران می...

دزدیدن از ایران

دسته بندی ها:
توضیحات:

یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه با هنر کرمان با بیان این که کشور های درگر با تولید بسیاری از محصولات دارند جایگزین ایران می شوند و خیلی از گونه های گیاهان ایران نیز برده اند گفته که کشوران حتی در حال تغییر زیستگاه آن ها هستند و حتی اگر جلوی آن ها از بین گرفته نشود همین ظرفت هایی که وجود دارد نیز از بین می برد و به طور مثالل ذعفران و کشمش یکی از محصولات مهم ایران ایران است که در افغانستان به زودی دارد جایگزین ایران می شود