فرود اضطراری هواپیما مسافربری - شبکه‌ما

فرود اضظراری هواپیمای بوئینگ 727 در فرودگاه مهر اباد تهران که معادن استاندار سازمان هواپیمایی گفت روشن نشدن چراغ روشن گر چراغ های سبب شد...

فرود اضطراری هواپیما مسافربری

دسته بندی ها:
توضیحات:

فرود اضظراری هواپیمای بوئینگ 727 در فرودگاه مهر اباد تهران که معادن استاندار سازمان هواپیمایی گفت روشن نشدن چراغ روشن گر چراغ های سبب شد که خلبان برای اطمینان از ایمنی پرواز در فرودگاه مهر اباد فرود اضظراری کند که او می گوید که به نقصد ایروان بوده است و خلبان چراغ جمع شدن چرخ ها را مشاهده نمی کند و بعد از یک ساعت پرواز  تصمیم گرفت بنشیند و به این صورت او مطمئن شد که هیچ مشکلی ندارد و سپس مجددا پرواز کرد تا مطمئن شود امن است