مجسمه با ضایعت ماشین - شبکه‌ما

وقتی که از ضایعات خودرو تبدیل به مجسمه های ویترینی می شود خیلی زیبا می شود که این فرد می گوید که از دنده های...

مجسمه با ضایعت ماشین

دسته بندی ها:
توضیحات:

وقتی که از ضایعات خودرو تبدیل به مجسمه های ویترینی می شود خیلی زیبا می شود که این فرد می گوید که از دنده های پیکان یک موتور زیبا ساخته است و از شمعدونی های پراید و بنز و موتور سیکلت نیز وسایلی شیک و زیبا ساخته است که این فرد کارش اره کاری نیز می باشد که این کار در واقع کار هر کسی نمی باشد و باید در این کار ذهنی خلاق داشته باشیم که بتوانیم چیزهایی به این زیبایی و قیمتی بسازیم که بتوانیم در  ویترین ها بگذاریم و شغل زایی کنیم