طنز عالی زبان زن ها - شبکه‌ما

همه مرد ها ارزو دارند که زبان خانوم ها را به راحتی متوجه بشوند و همان گونه که می دانید زن ها موجوداتی هستند که...

طنز عالی زبان زن ها

دسته بندی ها:
توضیحات:

همه مرد ها ارزو دارند که زبان خانوم ها را به راحتی متوجه بشوند و همان گونه که می دانید زن ها موجوداتی هستند که هیچ کس آن ها را نمی شناسد که مثلا وقتی از یک زن می پرسید که امشب می خواهم با دوستانم بیرون بروم و آن زن می گوید که هر جا دوست داری برو که این یعنی نه نرو ولی آن مرد متوجه نمی شود که در واقع این فقط به دلیل هوش بالای خانوم هاست که مردها متوجه نمی شوند! دستگاهی برای این کار اختراع شده که اخرشه