رقص جادوگری - شبکه‌ما

در این ویدیو می بینیم کسانی را که هیچ کس دیگر جز ان ها این رقص را بلد نیست چون یکی از آن ها شانه...

رقص جادوگری

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این ویدیو می بینیم کسانی را که هیچ کس دیگر جز ان ها این رقص را بلد نیست چون یکی از آن ها شانه هایش را و در واقع استخوان کتف خود را تکان می دهد و دیگری کلاه خود را در هوا نگه می دارد و می چرهانند و دیگری نیز جزو نرم تنان است و بدنش به قدری نرم است که دست خود را دو دور دور خودش می پیچاند و خیلی کارهای عجیبی می کنند که قطعا این کار ها کار انسان های معمولی نیست و می توان گفت که جادوست