زامبی ها بدنبال رکورد زدن مایکل جکسون - شبکه‌ما

تا چشم کار میک ند زامبی ها و ارواح شهر را در دست گرفته اند که این بار نه کسی از آن ها فرار می...

زامبی ها بدنبال رکورد زدن مایکل جکسون

دسته بندی ها:
توضیحات:

تا چشم کار میک ند زامبی ها و ارواح شهر را در دست گرفته اند که این بار نه کسی از آن ها فرار می کند و نه کسی از آن ها ترسی دارد که هزاران هزار زامبی در سراسر جهان دور هم جمع شده اند تا با رقص دسته جمعی رکورد جدید جهانی با تریلر مایکل جکسون را بزنند و روح دنیا را بلرزانند و با تعدادی از رقصنده ها در این فیلم اشنا می شویم و هم چنین با اموزش به آن ها که می گویند این برنامه برای قدردانی از مایکل جکسون هست