موتور سواری گوسفندا - شبکه‌ما

ماه محرم خیلی ها نذر دارند که غذا بدهند و خیلی ها هم خون می ریزند و این گوسفندان نیز اخر عمرشان ظاهرا فرا رسیده...

موتور سواری گوسفندا

دسته بندی ها:
توضیحات:

ماه محرم خیلی ها نذر دارند که غذا بدهند و خیلی ها هم خون می ریزند و این گوسفندان نیز اخر عمرشان ظاهرا فرا رسیده و خیلی جالب آن ها را با موتور می برند و جالب تر این که آن ها را را برایشان کلاه کاسکت گذاشته اند ولی برای خودشان نگذاشته اند که این یعنی این گوسفندان بیشتر از خودشان ارزش دارند به راستی که گوسفندان این روز ها گران هستند !ولی چقدر بد هست که این ها را جلوی هم و در ملا عام می کشند .تسلیت می گم