پاریس از نگاه عقاب - شبکه‌ما

 و اینک سوار یک عقاب می شویم و کل پاریس و این عروس شهر ها را از دید یک عقاب می نگریم که چقدر این...

پاریس از نگاه عقاب

دسته بندی ها:
توضیحات:

 و اینک سوار یک عقاب می شویم و کل پاریس و این عروس شهر ها را از دید یک عقاب می نگریم که چقدر این را قشنگ طراحی کرده اند و چه خوب هست که روی این عقاب دوربین گذاشته اند که ما هم بتوانیم از دید او هم پاریس را بیبنیم و هم این که ببینیم از دید عقاب دنیا چه شکلی است و چقدر این پرنده بالا می رود و چقدر پاریس زیباست و چقدر ایده خوبی داده شخصی که گفنه از دید یک عقاب پاریس را ببینیم