کلم پیچ چینی - شبکه‌ما

امان از دست این چینی ها که کلم آن ها هم تقلبی است و ابتدا کمی مواد رنگی سفید که شاید هم خوراکی باشد می...

کلم پیچ چینی

دسته بندی ها:
توضیحات:

امان از دست این چینی ها که کلم آن ها هم تقلبی است و ابتدا کمی مواد رنگی سفید که شاید هم خوراکی باشد می ریزید و کمی رنگ زرد هم قاطیسش می کنند و سپس با سبز قاطی می کنند و به آن ها در آب شکل می دهند و سپس آن ها را می پیچند و به شکل کلم سبز درست می کنند که داخلش سفید هست ولی قشنگ با چاقو از وسط نصف می شوند که حالا من نمیدونم این مواد خوراکی هم هستند و یا این که نه فقط تزئینی هستند