مرد هزار چهره سرکاری - شبکه‌ما

در این ویدیو یک مرد بی ریش و سبیل  و کچل را می بینیم که به ظاهر می خواهد ادرسی را از کسی بپرسد و...

مرد هزار چهره سرکاری

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این ویدیو یک مرد بی ریش و سبیل  و کچل را می بینیم که به ظاهر می خواهد ادرسی را از کسی بپرسد و او آدرس را تا می خواهد بدهد این مرد برای خود سبیل می گذارد سریع طوری که آن فرد متوجه این کار او نشود و وقتی او را می بیند تعجب می کند و یکم خود را به خنگی می زند که دوباره ادرس را برایش توضیح دهند  و این بار او برای خود ریش می گذارد و سپس در اخرین بار بدون این که متوجه شوند برایشان کلاه گیس می گذارند که تعجب برانگیز است