ترفند بریدن دست - شبکه‌ما

 معما چون حل شود اسان شود در این ویدیو نیز یکی از راز های شعبده بازی این شعبده باز را رو می کنند که این...

ترفند بریدن دست

دسته بندی ها:
توضیحات:

 معما چون حل شود اسان شود در این ویدیو نیز یکی از راز های شعبده بازی این شعبده باز را رو می کنند که این شعبده باز با یک چاقو دست خود را می برد و خون نمی اید و سپس که چاقو را بر می دارد دستش به حالت اولیه بر می گردد و این روش فقط  برای این است که این چاقو در وسطش یک دایره دارد و به این دلیل است که وقتی آن را به چپ و راست می کشد به نظر می رسد که دستش بریده است