اموزش اذیت کردن - شبکه‌ما

در این ویدیو چگونگی اذیت کردن افراد را در خواب می بینیم !افراد را در خواب به طرز وحشتناکی می ترسانند و اصلا هم به...

اموزش اذیت کردن

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این ویدیو چگونگی اذیت کردن افراد را در خواب می بینیم !افراد را در خواب به طرز وحشتناکی می ترسانند و اصلا هم به عواقب آن فکر نمی کنند که توصیه می کنیم که این ها را در منزل انجام ندهید که در این جا افراد را با اره از خواب بیدار می کنند و یا تخت را بلند می کنند و با فرد به دیوار می کوبند و یا به طرز های فجیح تری مردم را بیدار می کنند که این روش ها ممکن است به آن ها شوک های خطرناکی دست بدهد