شوخی در حمام - شبکه‌ما

تا حالا شده که تو حموم عجله داشته باشید و هنوز پر کف باشید و یا بعضی از این شامپو ها و صابون ها خیلی...

شوخی در حمام

دسته بندی ها:
توضیحات:

تا حالا شده که تو حموم عجله داشته باشید و هنوز پر کف باشید و یا بعضی از این شامپو ها و صابون ها خیلی کف کنند که یا حتی حواسمون نیست و کلی شامپو رو می ریزیم رو موهامون که شستنش واقعا سخت می شه که در این ویدیو نیز به همین صورت ولی از قصد توسط یکی از دوستان شیطون این فرد به مدمت دو دقیقه شامپو رو سر این فرد می ریزید و خیلی جالب است که این فرد اصلا میتوجه نمی شود ولی اعصابش واقعا خورد می شود