جدول ضرب اسون می شود ! - شبکه‌ما

در این جا اسرار جدول ضرب راحت را به شما اموزش می دهیم که چکونه یک جدول ضرب باضریب 9 را به راحتی از 1...

جدول ضرب اسون می شود !

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این جا اسرار جدول ضرب راحت را به شما اموزش می دهیم که چکونه یک جدول ضرب باضریب 9 را به راحتی از 1 تا 10 حل کنید که می توانید این روش بسیار جالب را به کودکان خود نیز یاد دهید که ابتدا در اول 9 می گذاریم و در اخر نیز 90 و سپس از دوم تا 9 نیز از 1 تا 8 را می گذاریم و سپس آن را بر عکس می کنیم و این بار جلوی آن ها از 8 تا یک را جلوی یک تا 8 می نویسیم که به این روش بسیار راحت حل می شود