دوربین مخفی ترسناک - شبکه‌ما

تا به حال شده که شما در اسانسور باشید و اسانسور خاموش شود و موبایلتان هم نبرده باشید و جرقه بزند و نورش خاموش و...

دوربین مخفی ترسناک

دسته بندی ها:
توضیحات:

تا به حال شده که شما در اسانسور باشید و اسانسور خاموش شود و موبایلتان هم نبرده باشید و جرقه بزند و نورش خاموش و روشن شود و برق اضطراری نداشته باشید و هیچ کس هم در اپارتمان نباشد و صدای شما را نشنوند .حالا تصور کنید که در همین موقعیت یک جن نیز در آنجا و در آن تاریکی نمایان شود چه اتفاقی می افتد قاعدتا جیغ می زنیم و فریاد می زنیم و دوست داریم سریع بیرون بیاییم که این ویدیو هم دقیقا در همین مورد است که بهتره خودتون ببینید