صدای زیبا دختر کوچولو - شبکه‌ما

دختر بچه ای که صدای خیلی زیبایی دارد در  برنامه مسابقه استعداد های امریکا و البته فکر میکنم که این جا فرانسه یا اسپانیا باشد...

صدای زیبا دختر کوچولو

دسته بندی ها:
توضیحات:

دختر بچه ای که صدای خیلی زیبایی دارد در  برنامه مسابقه استعداد های امریکا و البته فکر میکنم که این جا فرانسه یا اسپانیا باشد شرکت کرده است که هم از بچکی استعداد خود را کشف کند و هم خود را نشان دهد که با اوپرایی که این دختر می خواند همه می مانند و اصلا نمی توانند باور کنند که این صدای زیبا صدای این دختر کوچولو و ناز می باشد که او بسیار زیبا می خواند و حتما در اینده فرد موفقی در زمینه موسیقی خواهد شد که صدای فوق العاده ای دارد