رقص ایرانی در آب (اخر خنده ) - شبکه‌ما

این ویدیو یکی از خنده دار ترین ویدیو هایی است که من تا به حال دیده ام و بیشتر از هر چیزی ترانه حسن شماعی...

رقص ایرانی در آب (اخر خنده )

دسته بندی ها:
توضیحات:

این ویدیو یکی از خنده دار ترین ویدیو هایی است که من تا به حال دیده ام و بیشتر از هر چیزی ترانه حسن شماعی زاده است که این ویدیو و رقص را خاص تر کرده و باعث خنده بیشتری شده است که این قواص همه رقص ها را با هم  انجام می دهد از جمله رقص بندری که بلرزون می باشد و سپس رقص بابا کرمی و قر تو کمری و حرکت این که دستش را بر سرش می زند که یکی از رقص های خنده دار است را به ما نمایش می دهد