کم شدن خورد و خوراک ایرانی ها نسبت به قدیم - شبکه‌ما

سرانه مصرف اصلی ترین اقلام مصرفی در یک دهه گذشته بین سی تا چهل درصد پایین امده است و سرانه نان و شیر و گوشت...

کم شدن خورد و خوراک ایرانی ها نسبت به قدیم

دسته بندی ها:
توضیحات:

سرانه مصرف اصلی ترین اقلام مصرفی در یک دهه گذشته بین سی تا چهل درصد پایین امده است و سرانه نان و شیر و گوشت و قند و شکر و برنج هرکس نیر بسیار پایین امده است و این کاهش در حالی است که هزینه خورد و خوراک بسیار بالا رفته است که هر خانواده یک میلیون تومان در سال خرج می کرد ولی این موارد در حال حاضر پنج برابر شده و حدود 7 میلیون نیز حتی شده که خانواده های ایرانی کوچک تر می شوند و سرانه کمتر نیز می شوند