کوچکترین مرد دنیا - شبکه‌ما

کوچک ترین مرد دنیا به وزارت بهداشت امده بود و برای شرایط فیزیکی و درمان احتیاج به کمک داشت که کمتر کسی حاضر بود او...

کوچکترین مرد دنیا

دسته بندی ها:
توضیحات:

کوچک ترین مرد دنیا به وزارت بهداشت امده بود و برای شرایط فیزیکی و درمان احتیاج به کمک داشت که کمتر کسی حاضر بود او را معاینه و درمان کند و او می گفت که 49 ساله هست و وزیر بهداشت می خواهد برای کوچک ترین مرد دنیا پزشکانی را تهیه کند که او را ویزیت کنند و اگر زودتر اقدام نمی کرد چشمان خود را از دست می داد چون یکی از چشمانش از دست رفته و به او قول دادند که چشمانش را درست کنند تا مانند قبل به خوبی بتواند ببیند