دوختن رومیزی سنتی لرستان - شبکه‌ما

یک پارچه سنتی 40 در 40 را انتخاب می کنیم و یک قسمت آن را خیلی راحت و مطابق ویدیو ریش ریش می کنیم که...

دوختن رومیزی سنتی لرستان

دسته بندی ها:
توضیحات:

یک پارچه سنتی 40 در 40 را انتخاب می کنیم و یک قسمت آن را خیلی راحت و مطابق ویدیو ریش ریش می کنیم که هدف در واقع گلدوزی و دوخت می باشد که روی پارچه و لباس و کیف استفاده می گیرد و همیشه سمتی را که آزاد هست و دوخت ندارد را ریش می کنیم و نخ های آن را آرام ارام می کشیم و سپس سوزن را نخ می کنیم به رنگ دل خواه و یک خط به صورت عمودی روی پارچه به شکلی که توضیح داده شده است می دوزیم