دوربین مخفی پازل - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی پازل   را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

دوربین مخفی پازل

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی پازل   را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

در ابتدای دوربین مخفی پسر جوانی را می بینید که نحوه ی کار را توضیح می دهد این پسر جوان با همکاری دو جوان دیگر این دوربین مخفی را به پیش می برند در واقع او توضیح می دهد که چگونه این دوربین مخفی را اجرا می کنند در ابتدا دو پسر جوان ماسک های ترسناکی بر صورت می زنند وسپس یکی از آنها اره ای برقی ودیگیری چاقویی بزرگ به دست می گیرند پسر جوان با گوشی به سراغ افراد می رود و آز آنها می خواهد که عکسی که او با گوشی خودش از آنها را می گیرد و توسط نرم افزاری عکس را به پازل تبدیل می کند انها پازل را کامل کنند هنگام گرفتن عکس دو جوان ماسک زده درست پشت سر فردی که در حال گرفتن عکس است می ایستند تا در عکس بیفتند به محض درست کردن عکس توسط افراد آنها تصویر این دو موجود ترسناک را می بینند و به پشت سر خود نگاه می کنند در همین لحظه دو فرد جوان با فریاد به سمت فرد مورد نظر حمله ور می شوند واو نیز فرار می کند.