دوربین مخفی های برگزیده هالووین - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی های  برگزیده هالووین  را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید در این دوربین مخفی برگزیده...

دوربین مخفی های برگزیده هالووین

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی های  برگزیده هالووین  را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید

در این دوربین مخفی برگزیده های دوربین مخفی ترسناک هالووین قرار داده شده است در قسمت اول فردی را می بینید که بازدن ماسکی ترسناک به صورت وداشتن طبری به دست داخل دریاچه ای می رود که رهگدران باید از پلی که روی این دریاچه قرار دارد حرکت کنند منتظر می ماند تا شخصی نزدیک شود وآرام آرام از داخل آب بیرون می آید فرد رهگذر به قصد زدن ضربه ای به هیولای ما نزدیک می شود ولی موفق به زدن او نمی شود و سپس با تمام سرعت فرار می کند در قسمت دوم افرادی را مشاهده می کنید که در حال گشتن بین کدو ها هستند تا مناسب ترین آنها را انتخاب کنند و بچینند غافل از آنکه فردی در میان کدو ها مخفی شده وآنها را می ترساند در قسمت بعدی دختر جوانی را می بینید که موهایش روی صورتش را پوشانده است ودر حال گریه کردن به صدای بلند است افراد به او نزدیک می شوند تا بفهمند برای چه گریه می کند در همین حال او ناگهان بلند شده و قیافه ای ترسناک هکه برای خود درست کرده موجب وحشت افراد می شود و آنها فرار می کنند.