دوربین مخفی زامبی های گوشت خوار - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی  زامبی های گوشت خوار  را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید در این دوربین مخفی...

دوربین مخفی زامبی های گوشت خوار

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی  زامبی های گوشت خوار  را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید

در این دوربین مخفی ابتدا جاده ای را می بینید که در آن تصادفی ساختگی رخ داده است و سپس کمی آن طرف تر زامبی که در حال خوردن گوشت جسد انسانی است سپس محوطه ای جنگلی را می بینید که پیرمدی با داشتن سبدی در حال چیدن گیاهان می باشد در همان منطقه افرادی زیر شاخ وبرگ درختان مخفی شده اند وخود را شبیه به زامبی در آورده اند به محض نزدیک شدن پیر مرد به منطقه آنها یکی از زامبی ها پای پیرمرد را بادست می گیرد وبقیه شروع به درآمدن از زیر شاخ و برگ درختان می شوند پیرمرد به هر زحتی پای خود را از دست فرد خارج می کند وبا تمام سرعت از منطقه فرار می کند در قسمتی دیگر زامبی های زیادی را می بینید که در حال خوردن یک جسد هستند آنها درسن در وسط خیابان در حال انجام این کار می باشند که افرادی که ب ماشین قصد عبور دارند با مشاهد این وضعیت سریعا دور می زنند و منطقه را ترک می کنند