دوربین مخفی ادم برفی - شبکه‌ما

با سلام برای دوربین مخفی ادم برفی  را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید در این دوربین مخفی فردی  در داخل...

دوربین مخفی ادم برفی

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای دوربین مخفی ادم برفی  را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید

در این دوربین مخفی فردی  در داخل ادم برفی پنهان شده است به طوری که معلوم نمی شود و کاملا به نظر می آید که ادم برفی را با برف ساخته اند سپس در جلوی مغازه ای قرار می گیرد که افراد زیادی از آن منطقه رفت آمد می کند سپس منتظر می ماند تا افراد از کنار او رد شوند و به ناگهان تکان می خورد وافراد جیغ می زنند وفرد نیز می خندد سپس این کار را با افراد دیگر نیز انجام می دهد و آنها نیز می ترسند وجیغ می کشند جالبش ایجا است که ادم برفی بیشتر به سمت افرادی که  در حال عبور هستند و به ادم برفی نگاه می کنند حرکتی ناگهانی نشان می دهد وباعث ترس آنها می شود بعضی از افراد را نیز ابتدا با صدا می ترساند طوریکه افراد در حال عبور هستند و صدایی از خود درمی آورد  افراد ایستاده و برمی گرند تا بفمند صدا از کجا بوده است که به ناگهان ادم برفی حرکت کرده وباعث ترس این افراد می شود