دوربین مخفی قاتل - شبکه‌ما

با سلام برای شما  دوربین مخفی قاتل   را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید در ابتدای دوربین مخفی چند قسمتی قاتل...

دوربین مخفی قاتل

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما  دوربین مخفی قاتل   را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید

در ابتدای دوربین مخفی چند قسمتی قاتل شما فردی را می بینید که در حال پوشیدن لباس می باشد و یک کپسول اکسیژن نیز برای تنفس در زیر آب به همراه خود دارد فرد به داخل برکه می رود در حالیکه یک ماسک نیز به صورت زده است و در زیر آب می ماند سپس افرادی برای گرفتن ماهی به روی اسکله می روند ومشغول گرفتن ماهی می شوند که فرد زیر آب شروع به درآوردن صدا می کند و افراد مشکوک شده و به داخل برکه نگاه می کنند که ناگهان فرد مورد نظر از داخل برمکه بیرون آمده در حالیکه یک شمشیر نیز در دست دارد مرد جوان هول شده و فرار می کند ودر راه فرار به دختر که مشغول ماهیگیری است برخورد می کند واو به اخل برکه می افتد و یا در قسمت دیگر افرادی را که به داخل دستشویی عمومی می روند می ترساند ابتدا به در دستشویی می زند وتا صدای افراددر بیاید وافراد به بیرون می آیند وبا فردی نقاب زده که شمشیری بزرگ در دست دارند مواجه می شوند وسریع دوباره به داخل دستشویی پناه می برند