دوربین مخفی سبزه های ترسناک - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی سبزه های ترسناک   را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

دوربین مخفی سبزه های ترسناک

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی سبزه های ترسناک   را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

در ابتدای کار فردی را می بینید که خود را با شاخ وبرگ درختان کاملا پوشانده است وشبیه به یکی از درختچه هایی که برای زیبا شدن محیط خیابان و فضای سبز استفاده می شود درآمده است از تصویر برداری در شب می توان فهمید که جشن هالووین است زیرا تمامی افراد لباس های عجیب و غریب برتن کرده اند وچراغ ها نیز خاموش است وبا فانوس جلوی راه خود را روشن می کنند این فرد در کنار قسمتی از خیابان که دارای فضای شبز است مستقر می شود طوری که انگار خود او نیز بخشی از فضای سبز است و به ماند درختچه ای می ماند سپس منتظر تا افرادی از آن مسیر عبور کنند در حال عبور افراد ناگهان بلند می شود که با عث ترس افراد می شود و آنها فرار می کنند او دوباره این کار را انجام میدهد تا افراد بیشتری را بترساند ولی بعضی از افراد بدون هیچ ترسی بی تفاوت از کنار او رد می شوند