دوربین مخفی کیف آهنربایی - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی کیف آهنربایی    را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

دوربین مخفی کیف آهنربایی

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی کیف آهنربایی    را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

در ابتدای کار دختر جوانی را می بینید که از داخل یک ماشین پیاده می شود او به همراه خود یک چمدان دارد و همچنین یک کیف کوچک که روی صندوق عقب ماشین قار می دهد و به ظاهر فراموش می کند که آن را بردارد سپس نشان می دهد که در داحل کیف روی صندوق عقب یک آهنربا قرار می دهد تا به صندوق عقب ماشین کاملا بچسبد و نیفتد و دوعددد قرقره که به دسته های کیف وصل می کند تا قر قره ها باز شوند ودسته کیف دراز شود حالا نوبت به انجام دوربین مخفی می رسد دختر جوان از داخل ماشین پیاده می شود وکیف خود را روس صندوق عقب می گذارد سپس از افراد درخواست می کند تا کیف او را از صندوق عقب به او بدهند افراد دسته های کیف را می گیرند اما در همین لحظه ماشین حرکت می کند ودسته های کیف دراز می شوند افراد با تعجب به کیف نگاه می کنند.