کلیپ شکار های ناموفق - شبکه‌ما

با سلام برای شما کلیپ شکار های ناموفق را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این کلیپ لذت ببرید.

کلیپ شکار های ناموفق

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما کلیپ شکار های ناموفق را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این کلیپ لذت ببرید.

همیشه در حیات وحش این حیوانات وحشی و درنده نیستند که طعمه خود را از پا در  می آورند چرا که در بعضی از مواقع این طعمه ها هستند که شکارچی خود را از پا در میآورند وضربات مهلکی به آنها وارد می کنند حتی در بعضی از مواقع باعث مرگ شکارچی خود می شوند این طعمه ها با همکاری هم این کار را انجام می دهند در قسمت ابتدایی این ویدیو شیری را می بینید که در پی شکار بوفالویی است که به ناگهان بوفالویی دیگر با شاخ هایش شیر را به هوا پرتاب می کند او دو یا سه بار با این شیر بخت برگشته این کار را انجام میدهد یا بز کوهی که با پا ضربه ای به شیر می زند ولی در نهایت توسط شیر ها شکار مش وید یا زرافه ای که در حال فرار از دست شیر با ضربه ای شیر را از خود دور می کند از این دست اتفاق ها در دنیای حیات وحش نادر است.