دوربین مخفی کاسه سوپ جو - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی  کاسه سوپ جو را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

دوربین مخفی کاسه سوپ جو

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی  کاسه سوپ جو را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

در ابتدای کار میزی را می بینید که قسمتی مربعی از آن به طرز ماهرانه ای جدا شده است و پسری که در زیر میز قرار گرفته است و با اهرمی که دارد می تواند قسمت مربعی را به بلا هل دهد حالا دختری جوان که سوپی را در کاسه ریخته ودر قسمت مورد نظر قرار می دهد و پسری که در زیر میز قرار دارد با حرکت دادن اهرم باعث ریختن سوپ جو به روی پیراهن دختر دیگر می شود حال قضیه از این قرار است دختر جوان از کسانی که در حال گذر هستند درخواست می کنند تا سوپ جو را به پیش دختری که روبروی میز نشسته است ودر حال انجام تکالیف خود است در حالیکه هدفونی نیز به گوش دارد ببرند آنها کاسه را در مقابل او قرار می دهند در همین لحظه پسری که زیر میز قرار دارد با اهرم کاسه را به بلا پرتاب می کند و سوپ جو روی پیراهن دختر ریخته می شود واکنش افراد به این حرکت بسیار جالب وخنده دار است.