دوربین مخفی نشستن روی پا ی مردم - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی  نشستن روی پا ی مردم را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

دوربین مخفی نشستن روی پا ی مردم

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی  نشستن روی پا ی مردم را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

در این دوربین مخفی دو پسر جوان را می بینیم که با نشستن روی پاهای مردم قصد شوخی کردن با نها را دارند این دو جوان در مکان هایی مانند مترو اتوبوس نیمکت و هر مکان دیگیری که افرادی نشسته اند آرام آرام به کنار آنها می روند و روی پاهای آنها می نشینند واکنش افراد به این عمل بسیار متفاوت است بیشتر افراد اعتراض می کنند و می خواهند تا که او بلند شود و روی پاهای آنها نشیند در بعضی از موارد کار بال می کشد زیرا با درگیری با فردی که قصد نشستن روی پای او را داشت خاتمه پیدا می کند وحتی فرصت پیدا نمی کند تا قضیه دوربین مخفی را برملا کند و فقط از شخص مورد نظر کتک می خورد واقعا دوربین مخفی خطرناکی است زیرا ممکن است به عوامل صدمه های زیادی برسد بعضی از افراد نیز بی تفاوت هستند وانگار نه انگار کسی روی پاهای آنها نشسته اند و اصلا اذیت نمی شوند