دوربین مخفی قهوه ها - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین  مخفی قهوه ها را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

دوربین مخفی قهوه ها

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین  مخفی قهوه ها را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

در این دوربین مخفی فردی را می بینید که چهار قهوه به همراه سینی آن در دست دارد او به نزدیک ماشین خود می رود در حالیکه با گوشی تلفن همراه خود در حال صحبت است  و طری وانمود می کند که حواسش نسیست و قهوه ها را روی سقف ماشین قرار می دهد البته در ابتدای دوربین مخفی نشان می دهد که قهوه ها خالی است و آنها را الکی جوری درست کرده است که واقععی به نظر برسند و بعد سوار ماشین خود می شود و شروع به حرکت می کند افراد به او هشدار می دهند که قهوه ها را روی سقف ماشین جا گذاشته است ولی او متوجه نمی شود واکنش افراد به این مسئله جالب است.بعضی از افراد نیز شتابان به طرف ماشین می روند و می خواهند قهوه ها را بردارند که متوجه می شوند انها الکی است .