دوربین مخفی قوطی ها - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین  مخفی قوطی ها  را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

دوربین مخفی قوطی ها

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین  مخفی قوطی ها  را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

در این دوربین مخفی فردی را مشاهده می کنید که در مغازه ی خود محلی را درست کرده است که قوطی های کنسروی که در ان منطقه چیده است با یک تکان کوچک فرو بریزد سپس منتظر می ماند تا افرادی در آن قسمت قرار بگیرند و ناگهانی همهی قوطی های کنسرو می افتند وافراد دست های خود را به بالا می برند که بگویند آنها هیچ کاری نکرده اند وبه چیزی دست نزده اند و تقصیر انها نیست که قوطی های کنسرو افتاده است بعضی از افراد نیز قوطی های کنسرو افتاده روی زمین را جمع می کنند و سپس دوباره صاحب مغازه قوطی های کنسرو را مثل قبل می چیند و دوباره این کار را با فرد دیگری انجام می دهد.